Miejsce Klub Profesora AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Al. A. Mickiewicza 30,  30-059 Kraków (budynek A-0, niski parter) http://www.agh.edu.pl/files/common/mapy/mapa_agh_2012_07.pdf

Data 17.01.2013, godz. 13-18 (obrady), godz. 19. bankiet  w  restauracji  Fundacja Zespołu Pieśni i Tańca KRAKUS,  ul. Reymonta 15,  Kraków,   http://fundacja.krakus.net/oferta/restauracja_kawiarnia/

Ważne informacje

Zgłoszenia uczestników i tytuły prezentacji przyjmujemy do 9 stycznia 2013.
Zakwaterowanie na koszt uczestników. Rekomendujemy hotele:
http://hotel-polonez.pl/
http://www.hotel-logos.pl/
http://www.antica.jordan.pl/
Pomoc w rezerwacji hotelu można rowniez otrzymać  wysyłając  e-mail do  leszczuk@kt.agh.edu.pl

Sympozjum KRAB2013: Program Horyzont 2020, projekty UE i wdrożenia

Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB poświęcone będzie przygotowywanemu Programowi Ramowemu Horyzont 2020  i wdrożeniom wyników Projektów UE.
 
Termin:17 stycznia, 2013,  godz 13 - 18. Wieczorem przewidziany jest bankiet.
Miejsce: Katedra Telekomunikacji AGH, Kraków. 

Sympozjum ma odpowiedzieć na pytania:
1) jakie zmiany dla polskich uczestnikow projektow przyniesie nowy PR Horyzont2020 ?
2) jak skuteczniej pozyskiwac środki w projektach EU ?
3) jak wykorzystywac  wyniki projektów EU w gospodarce ?

Oczekujemy, że w Sympozjum wezmą udzial m.in.
- kierownicy, wykonawcy i managerowie projektów badawczych finansowanych ze środków EU, 
- przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- przedstawiciele KPK Programów  Badawczych EU,
- przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansownych Technologii,
- przedstawiciele środowiska biznesu, szczególnie firm spin-off i spin-out

Zgłoszenia uczestników i tytuły prezentacji przyjmujemy do 9 stycznia 2013.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwaterowanie na koszt uczestników. Rekomendujemy hotele 
- http://hotel-polonez.pl/  - http://www.hotel-logos.pl/  - http://www.antica.jordan.pl/
Pomoc w rezerwacji hotelu   mozna równiez otrzymać wysyłając e-mail do leszczuk@kt.agh.edu.pl

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Janusz Hołyst (PW Wydział Fizyki), Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech (AGH, Katedra Telekomunikacji)
prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk (IGHZ PAN)
dr inż. Zygmunt Krasiński (KPK, IPPT PAN)
mgr inż Paweł Poneta (Mostostal Warszawa)

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech (AGH, Katedra Telekomunikacji), Przewodniczący
dr inż. Mikolaj Leszczuk, (AGH, Katedra Telekomunikacji), Sekretarz
 

 logo    

                    www.krab.edu.pl